събота, 24 август 2013 г.

Поколението на зрелия социализъм

Тогава хората привикнаха с мисълта, че, първо, комунизмът ще бъде построен. Какво е комунизмът - пълно и всеобщо благосъстояние и справедливост. Така че ние не само ще имаме всичко, което желаем, но при това ще го имаме и справедливо (а не престъпно, чрез измама и пр.). Ето как аз ще си живея добре и няма да имам никакви тревоги за нищо.

Хората, в чиито почистени умове беше внесена тази вяра, я опазиха и до днес. Говоря особено за тези, които са родени през войната и първите десетилетия след нея - от 40-те докъм началото на 60-те. У почти всички тези хора (аз познавам мнозина) надделя едно твърде гнусно умонастроение, според което - да, комунизмът е построен, той е факт, макар и да не се нарича така; но той е построен в "онези държави", "където хората..." и пр. Всички те бяха подмазвачи тъкмо до края на 80-те - говореха си против България въобще, но не против "строя", и когато трябваше да се охули българското, бяха готови да възхваляват дори руското и съветското. Наред с това, сякаш без да забелязват противоречието, оплюваха руското в сравнение с българското, но не за друго, а защото "тук е по- на Запад". Изглежда, че без да знаят, са се трудили във вярната (от нечия гледна точка) посока - към разкол в православието.

Какво е положението днес с тях ли? Те са вече на 50-70 години. Няма никакви изненади, знаят къде е властта и пълзят пред нея всекидневно, бълвайки раболепните си слова.

Освен това, второ, те не се съмняваха, че си струва да се постараят единствено заради личното си благосъстояние. "Всеобщото благосъстояние" имаше смисъл само защото и те лично щяха да бъдат част от тази всеобща осигуреност. Но как щеше да стане това - кой знае, нека държавата и още повече "по-горната държава" да му мислят, нали са за това. Дотогава, докато се стигне до благосъстоянието, човекът тайничко си роптае - разбира се, без да си наврежда по никакъв начин, без публичност каквато и да било, без никаква отговорност, а просто така, да си пороптаем между нас, за разтуха. Във всекидневието такъв човек гледаше да си пребивава уютно, без рискове и без да смята, че някому нещо дължи, или че е добре да направи нещо за някого. Че за него трябваше да се прави много - той в това беше уверен. Така че други хора не му трябваха, освен за весело прекарване на времето и съвместно "уреждане". Днес това уреждане е свързано с нещо като предприемачество и затова повече му подхожда думата "далавера".

Какъв може да е ефектът върху семейството от всичко? Разрушителен, не ще и дума. Не е нужно да си го виждал лично, а пък аз съм го и виждал. Човек се жени/омъжва, за да се "устрои", за да му е по-забавно (гости, приятели, допълнителни възможности) и защото все още така е прието, иначе ще помислят, че "не го бива". Вярност към съпруга - може, дотолкова, доколкото да се поддържа по-лек живот, да няма големи неприятности. Верността сама по себе си, а не като досаден данък заради "удобствата", се оказваше обаче безсмислена и поради това неразбираема.

Трето, говореше се за "образование". Човекът обаче не се интересуваше никак от съдържанието на това образование. То беше нужно като източник на същия уютен живот (училият е на някаква държавна работа). Но освен това образованието и съпътстващите го звания осигуряваха уважение, което в днешно време продължава да се нарича "престиж". И пак - не е важно какво точно знаеш и дали нещо знаеш, а какво е званието (постът). Днес, разбира се, е особено важно "къде", но пак никой не ще да знае за съдържанието на тази образованост, наука или кой го знае какво. Постепенно с изтичането на десетилетията образованието изглеждаше все повече като един от възможните пътища "навън" (при благосъстоянието, тоест при истинския комунизъм).

Това, което придобиха тези хора, беше: твърда вяра в идването на деня, от който ще имат "пълна осигуреност"; желание за компания (роднини или не-роднини) за общо веселие и взаимни малки (пък може и по-големи, кой ще тръгне да ги мери) подлости; и мнение, че "образованието" е ценно. Неговото съдържание може да е неизвестно (кой ли пък ще тръгне да пита сериозно), но имиджът трябва да е непременно положителен.

*

Тези хора "превъртяха". Казвам го напълно сериозно и от личен опит, от пряко познанство с тях. Те не спират да бълват хули срещу България, независимо дали са тук или "навън". Те не били против "народа, а само против държавата". Не се интересуват от нищо, нямат никакви планове извън всекидневното себедоказване - че "аз не съм кой да е".
Всички те се изпоразведоха или провалиха семействата си, макар и без развод. Какви семейства бяха това впрочем! "Бракове", сключени пред секретарка - просто някакви споразумения за временно съжителство.
Съсипаха здравето на родилите им се (малко незаконни) синове и дъщери, притискайки ги "да учат на всяка цена, защото..." и същевременно държейки ги до пълнолетие, пък и нататък, в извратената обстановка на тези свои семейства, които не бяха семейства.
Пренебрежението им към Църквата (тя на времето нали отмираше) след 89-та се разви при повечето от тях в омраза, и то яростна, фанатична.

Някои пък се обявиха за религиозни, даже за православни, но от това омразата им към България и нейната Църква (както и към руската, разбира се) никак не намаля. Те продължиха да ги гледат отвисоко и да ги хулят, както и преди да станат православни, или дори много повече, защото дотогава просто рядко се сещаха за темата. При все това на тези хора днес нищо не им пречи да се надуват, че са православни. Противоречие в поведението си не виждат. "Аз не съм против християнството, аз просто не харесвам поповете".

понеделник, 19 август 2013 г.

Лепене на етикети

Един честолюбец научава, че някой, когото познава, нещо умеел (знаел, работел, заемал пост - изобщо, бил "някакъв"). Това го раздразва - защо някой ще има нещо, което да е повод за похвали? Каква полза от похвали, които не са за мен (от които нямам полза)?

Ето какво може да се направи.

Честолюбецът обявява, че човекът, който го дразни, е "такъв" (знаещ, умеещ, заемащ еди-кой си пост), започва да подчертава това и да говорим за него само като за "такъв", сякаш той други качества няма въобще. Служи си с названието на дейността му, но го използва като етикет.
По този начин го окарикатурява - тъй като човек, сведен само до едно от своите качества/способности/дейности, не е истински човек, той е схема или карикатура. Представяйки го упорито само и единствено като такъв, той му отказва всякакви други способности и качества. Като му се противопоставя (говорим ли за някого зле, осъждаме ли го, значи го сравняваме със себе си - защото само по-добрият може да осъди по-лошия и по-мъдрият може да оцени по-глупавия), косвено се представя като разностранно развит (истински човек!) - точно защото не му е ясно какво умее и дали нещо умее.
Но тъй като това не стига, окарикатурява и самата дейност, която първоначално все пак му е позволил да владее - намира как да покаже, че тя е ненужна. Тогава и самият човек, като персонификация на дейността, ще е ненужен. Значи (това не се казва) може и без него.

Така че лепенето на етикет е действителен опит за изолация на човека, и същевременно е символично убийство; а нищо не пречи да послужи като подготовка и за реално убийство. Впрочем ако убиецът може да избере между телесното премахване на жертвата си и "забравянето й" от всички, много е вероятно да избере второто.

Това, което разказах, е дело на завистник и само завистници се занимават с такива неща.

понеделник, 12 август 2013 г.

Предателят

Отдавна се опитвам да проумея какво е предателят. Предателството впрочем е деяние, а много хора, за тяхно щастие, не стигат до деянието, тъй като просто не им се удава случай да извършат онова, за което се чувстват (или поне изглеждат) готови. Спомням си мястото в "Престъпление и наказание", когато Разколников още не е решил дали наистина ще убие лихварката, и изведнъж най-случайно узнава кога и в колко часа тя ще си е сама у дома си. И се усеща така, сякаш случаят е получил власт над него и го насилва, и като че ли някой друг е взел решението за убийството; и на него не му остава нищо друго освен да го изпълни. Това е "удобният случай".

Така че и предателят може да не предаде "явно" поради липса на подходящи обстоятелства, но да е готов за това. Преди деянието той все още е само "подлец" - човек, комуто личи, че се е отрекъл от онези, на които е близък, с които е бил дълго заедно и още е заедно; и се е отрекъл, за да "успее".

Предателят, бил той само още подлец или осъществен предател, е започнал с чувство за неудовлетворение от "своите си". И кое не го е задоволявало? Както после се разбира, това е относителният (струващият му се) недостиг на някои блага - ситост, удобства, чест; също пари и власт, може би не заради тях самите дори, а защото чрез тях се придобиват онези.
Този човек желае благата и се изпълва със завист към онези, у които ги е видял. Той намразва близките, задето "нямат" и с това са станали причина и той "няма"; или "имат", но някак са го "лишили". Към завистта си спрямо "имащите" той добавя раболепно възхищение (щом имат, значи са го заслужили). Тази "заслужилост" той я смята за добродетел, и така оправдава примъкването си към тях - на него самия то не му изглежда да е от корист, а само като приобщаване към добродетелността. Покрай нея пък ще дойдат и желаните блага. Това е самооправдание и то е нужно, защото предателят, като всеки човек, трудно може да мисли себе си като за обикновен негодник.

Необходимо е предателят да е уверен, че "своите" са презрени или телесно застрашени. А той не иска да е презрян (защото е честолюбив) нито пък застрашен. Последното не е осъдително, но, от друга страна, не всички се страхуват от едни и същи неща; и при едни и същи обстоятелства у едни възниква страх, а у други - не. И най-после, някои се страхуват, но устояват и не предават "своите си".

Поради това той започва да се измъква изсред множеството на "застрашените и презрените" и да дава сигнали, че вече "не е от тях". Сиреч, бил е, но вече е решил да не бъде. И полека се примъква към онези, които имат чест и са в безопасност.


**

Русские — наверное, единственный народ в мире, у значительной части которого прочно вошло в привычку не отзываться о себе как о народе хорошо. Характерные национальные черты принято сравнивать с особенностями соседей, причем всегда не в свою пользу. 

Если обращаем свой взор на Восток, то отмечаем, какое там царит целомудрие и почитание стариков, и как нам до этого далеко с нашим развратом и неблагодарностью. Если — на Запад, то приводим в пример чистоту улиц и совершенство демократии, не забывая при этом попрекнуть себя отсталостью и неорганизованностью. 

Некоторые даже видят в этом акт смирения: смотрите, из какой грязи я произошел, куда уж мне! Был даже целый такой жанр в православно-патриотических СМИ 90-х годов, да кое-где и сейчас встречается — самобичевательски-покаянный. Его суть можно обозначить так: мы, русские, впали в тяжкие грехи и совсем опустились, мы пьем водку и делаем аборты, а потому и поделом нам, если завтра придут благочестивые мусульмане-трудолюбивыекитайцы-доблестные войска НАТО-нужное подчеркнуть, займут наши города и веси и наладят там правильную, достойную жизнь. А нас больше не будет — ну да и сами виноваты, ведь по грехам же. 

Покаяние — это дело очень личное. Это когда только ты и Бог, а еще священник, который только свидетель, и аналой с крестом и Евангелием. И грехи ты на исповеди называешь свои, отягощающие твою совесть, а не жалуешься на родных и близких и не пересказываешь о них сплетни. Но о себе — это очень близко к телу, это жестко и больно, а тут предоставляется такая замечательная возможность: и вроде как покаяться, и не в том, в чем именно ты согрешил. И движение какое-то происходит, и жизнь свою в то же время можно не менять. 

Знаете, есть много таких семей, на примере которых можно убедиться в том, как работает пятая Заповедь Божия — «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Вот только, увы, чаще эти примеры бывают отрицательными. Это те семьи, где ребенок растет без отца ― разведенного или рано умершего ― а мать, исполненная на своего бывшего обиды, разрешает говорить о нем либо ничего, либо плохо. То есть, самый близкий человек, мать, постоянно принуждает ребенка совершать тяжкий грех против второго его самого близкого человека ― отца. Это порождает тяжелый конфликт, с которым ребенок не может справиться. 

Именно те дети, из которых обиженная мама «коленом вышибает» согласие с тем ее мнением, что «папа был плохой», в подростковом возрасте часто становятся наркоманами, алкоголиками или игроками. Вся человеческая жизнь катится под откос, и только по одной причине ― похулил отца, совершил Хамов грех. Для справедливости замечу, что работает то же правило и в отношении матери или других членов семьи, вот только подобные случаи не распространены. 

А похулить свой народ ― это еще гораздо хуже и тяжелее для судьбы, чем осудить отца. Допустим, был у ребенка отец пьяница и дебошир, сын в деталях помнит драки и скандалы своего детства, и не так-то ему просто все это забыть и простить. Но в таком случае можно «делать жизнь» с трудолюбивого и трезвого деда. Или доброй и сердечной матери. Или с рассудительного и невозмутимого дяди. 

Но в том случае, когда тебя заставили несколько раз повторить «русские плохие», а у тебя так уж сложилось, что все только русские по всем линиям, то под ногами вообще не остается опоры. Прокляты все предки до седьмого колена, не на кого опереться, остается только впасть в крайнюю тоску и пойти повеситься. Ну, или запить по-черному, раз уж тебя записали в потомки пьяниц, и другого выхода нет. 

Этот страшный грех хулы на отцов нам подкладывают постоянно, заворачивают в яркие обертки, предлагают проглотить, как сладкую конфетку. Скажи волшебные слова: «Хочу отель на курорте, где русские не отдыхают», — и будет тебе комфорт и счастье. Скажи другие: «Русские не любят и не умеют работать, поэтому приходится завозить трудолюбивых, выносливых и неприхотливых мигрантов», — и тебя сочтут просвещенным толерантным человеком и станут принимать в приличном обществе. Скажи благочестивое: «Все русские должны денно и нощно каяться в грехе цареубийства, кровь на них и на их детях», — и станешь приятен не только либералам и левым, но и некоторым правым. 

Нет, не будет тебе счастья, равно как и Хаму с его потомками. Потому что, привычно хуля свой народ и свою кровь, ты разрушаешь себя, потрясаешь основы своего бытия, а не чьего-то иного. Даже если ты не русский по крови, но говоришь на русском языке и воспитан в русской культуре, то последствия будут те же ― занимаясь постоянным самовнушением на тему «негодности русских», ты сможешь убедить себя только в собственной негодности и запустить программу самоуничтожения, остановить которую будет очень, очень трудно. 

Как же все-таки перестать себя разрушать? Для этого нужно учиться быть благодарным не только членам своей малой семьи ― родителям, супругу, детям ― но и как большой семье своему целому народу. А русский народ очень даже есть, за что благодарить. Хотя бы за то, что он сумел выжить, и именно поэтому ты сейчас ходишь по земле. Выжить в войнах, в революциях, в самых тяжелых и трагичных исторических перипетиях и потрясениях. Поверьте, это не было легкой жизненной задачей. 

Тогда мир вокруг вас начнет потихоньку меняться. И, приехав в старинный город, вы начнете видеть не уснувшего на лавочке грязного алкоголика и не раскрашенных существ женского пола в красных ботфортах, а, например, собор XVII века и купеческий дом с палисадником. Слово «русский» встанет совсем в другой ассоциативный ряд ― не «русские пьяницы», «русское быдло» и «русские… хм… женщины легкого поведения», а «русские богатыри», «русская культура», «красота русской природы» и «русская церковь». 

Почему это важно? Потому что русский ― это ты. И образ русского, складывающийся из мельчайших деталей в твоей голове ― это образ себя. Это твоя жизненная сила и опора для дальнейшего роста. Она может стать благословением, если принимать ее с благодарностью к предкам, или проклятием, если делать акцент на их грехах. Да, Ной был пьян на самом деле, вот только разные его потомки отнеслись к этому по-разному.

http://atnews.org/news/khamov_grekh_ili_pochemu_russkie_ne_govorjat_o_sebe_khorosho/2013-09-08-9903


**

...

– Выходит, больные шизофренией испытывают к близким этакую «любовь–ненависть»?

– Да. Для душевнобольных людей это большая драма. И семья их от этого очень страдает. То же самое происходит и по отношению к Родине. Ведь «Родина» есть некое устоявшееся понимание макросоциума, где человек любим, принят, защищен. И он, в свою очередь, начинает любить этот уже не узкосемейный, а гораздо более широкий социальный круг. Он готов его отстаивать, защищать. Если же теряется взаимопонимание с макросоциумом, то опять-таки идет отторжение. Человек перестает включать его в категорию «мое» и относится к Родине негативно.

– Любовь к Родине предполагает и любовь к предкам, поскольку это место, где они жили, за которое воевали, проливали кровь, погибая в том числе и за своих потомков – за нас.

– Да, этот альтруизм, эта забота, этот своеобразный аванс, выданный нам предками, чтобы мы могли спокойно жить в своем доме, на своей Родине, очень важны для того, чтобы мы почувствовали себя защищенными, собрались с силами и сами проявились в мире как личности. Это фундаментальные опоры, почва, на которой человек стоит и не падает. И если она вдруг выбивается из-под ног, то человек, естественно, начинает колебаться. У него возникает чувство тревоги, от которого болезненное состояние только усиливается. В детской психиатрии широко известен такой тест. Он применяется, когда ребенок испытывает сильное беспокойство и необходимо провести тонкую диагностику, понять: то ли у него развивается шизофрения, то ли это просто невротические реакции. Ребенку предлагают представить некую критическую ситуацию, связанную с посягательством на то, что теоретически должно быть ему дорого. Допустим, хулиган обижает его сестру. Или враги напали на его Родину. И ребенок должен сказать, на чьей он будет стороне...

– Значит, если ребенок, будучи не иностранцем, а русским, воспитывающимся в России, скажет, что в войне 1812 года он поддержал бы французов или в Великую Отечественную войну воевал бы за немцев, у психиатров есть веские основания заподозрить у него шизофрению?

– Да.

– А если враги будут представлены ему в самом что ни на есть отвратительном виде, он их все равно предпочтет своим близким?

– При глубокой патологии – да...


– А что происходит с обществом, когда оно заражается антипатриотическими и антисемейными настроениями? Когда превыше всего оказываются эгоистические интересы, установка на индивидуализм и самость?

– В таком случае общество впадает в болезненное состояние. Происходит как бы некое накопление шизофренических флюидов, и общество не может обеспечить свое собственное выживание. Это глубокое нарушение инстинкта выживания общества. Общество, отторгающее свою историю и, соответственно, своих предков, свой род и народ, не имеющее героев и общепризнанных авторитетов, общество, которое считает, что в его истории не было ничего хорошего, что его история позорна, такое общество находится в состоянии хаоса...

– Пожалуйста, оцените с точки зрения психиатрии людей, которых в России все раздражает, которые отторгают нашу культуру, историю, говорят, что не могут вспомнить ничего хорошего, потому что их жизнь протекала в «проклятом совке», где по определению не могло быть ничего положительного. И в то же время такие люди, будучи патриотами Запада, не уезжают туда, хотя сейчас вполне могут это сделать, а стараются здесь изменить жизнь на западный манер, то есть пытаются пересадить на нашу почву иную реальность. Не отдельные ее элементы (допустим, теплые, комфортабельные санузлы в сельских домах или современные автомагистрали), а всю реальность целиком. Им хочется реформировать весь наш образ жизни, изменить ценности, сделать Россию и нас всех другими…

– Скорее всего, это резонерство, то есть бесплодные умопостроения, оторванные от реальности и тоже характерные для больных шизофренией. Обычно такие резонеры-западники и западной жизни-то по существу не знают; это больше их фантазии на тему Запада. Для того чтобы предложить какой-то нормальный реформаторский проект, необходимо глубоко вникнуть в суть дела, изучить его изнутри и реалистично оценить возможность его осуществления, плюсы и минусы. Возьмем пример того же Петра I. Прежде чем начать реформы, он несколько лет работал на верфи в Голландии простым рабочим, досконально изучил тамошнюю жизнь, понял, что ему нужно, а что – нет, и только потом стал предлагать. Современные же реформаторы, в основном, предлагают химерические проекты. И неудивительно, что когда эти проекты начинают претворяться в жизнь, их постигает провал. Такое реформаторство шизофренического типа с резонерством мы все имели несчастье наблюдать – и не только наблюдать, но и переживать его последствия – в эпоху Ельцина. За проектами резонера не стоит ничего реального. Он в беспокойстве, ему хочется что-то сделать, но предлагает он пустое.

– А как популярно объяснить, что такое резонерство?

– Это бесплодное мудрствование. Слов много, а смысла нет.

– Вы говорили, что у шизофреника происходит диссоциация личности: свою личность со всеми ее связями он отторгает. Но что же тогда остается?... Здоровым он, отрекшись от себя и своего окружения, все равно не станет?

– В подавляющем большинстве случаев – нет. Эти изменения будут, скорее всего, со знаком минус. Хотя в некоторых, достаточно редких случаях возможны и позитивные изменения. Мой учитель, крупный психиатр и крупная личность, Анатолий Кузьмич Ануфриев, говорил, что у душевнобольного человека на этапе выстраивания новой личности иногда вдруг проявляются какие-то особые способности. Но это все равно происходит в ущерб другим его способностям и качествам... Если болезнь прогрессирует, больной чаще всего выходит в парафрению. У него возникает неадекватное представление о значимости собственной личности, не подтвержденное никакими объективными параметрами.

– Например, он мнит себя Наполеоном?

– Да, какой-то суперфигурой, но это будет болезненное фантазирование, не подкрепленное реальностью.

– А что будет в реальности?

– А в реальности он будет эмоционально уплощенным, эгоцентричным, малопродуктивным, десоциализированным.

– Грубо говоря, он будет лежать дома, не работать, разведет вокруг себя грязь. Максимум, на что способен человек в таком состоянии, это смотреть телевизор, да?

– Отчего же? Пока у него будет хватать энергии, он может ходить куда-то выступать, пропагандировать свои шизофренические идеи. В том числе идеи спасения Отечества или реформирования религии. Но постепенно пассивность, депрессия будут нарастать, и дело, скорее всего, кончится возбуждением в пределах постели, лежа на которой он будет мнить себя выдающимся человеком...

– Но, с другой стороны, в нашей истории уже были времена отрицания национально-культурной идентичности. Порой эти тенденции заходили так далеко, что правящий класс, дворянство, даже отказывалось говорить на родном языке... Однако Наполеона встретили не хлебом и солью, а залпами орудий. Наши дворяне не уподобились маленькому шизофренику из психиатрического теста и не солидаризировались с агрессором. Окончательной шизофренизации не произошло. Как Вам кажется, почему?

– Мне кажется, тут уместно вспомнить идеи Л.Н. Гумилева, который считал наш этнос довольно молодым, развивающимся. Если посмотреть на русскую жизнь начала XIX века с этих позиций, то мы увидим, что в России уже сложилась какая-то культурно-историческая база, которую дворянство чтило, а с другой стороны, общество находилось в развитии и живом взаимодействии с окружающим миром. Интерес к другим нациям – это вообще как бы «изюминка» России. Мы всегда интересовались другими культурами, и в этом увлечении был элемент игры. Как бывает у человека в юности, когда он примеривает на себя различные маски, ищет свой образ. Однако при этом сохранялось здоровое отношение к государству, к этнической целостности. И в минуту опасности эта детская игра, детское фантазирование уходили, уступая место взрослому, ответственному отношению к судьбе страны... Дворянство могло играть во французов, но когда эти игры запахли потерей чести, с ними было покончено.

– Давайте теперь мысленно перенесемся из начала XIX века в конец XX. В историческом масштабе прошло не так уж много времени – меньше двух столетий. Однако установки элиты поменялись кардинально. Трусость и предательство стали подниматься на щит. В перестройку наша творческая интеллигенция, любившая называть себя «четвертой властью», не стеснялась говорить, что лучше бы фашисты нас завоевали, ведь тогда у нас были бы сейчас дешевые немецкие сосиски и отличное, качественное пиво. Разве не безумие – вести такие речи?

– У меня такое впечатление, что у многих наших либералов, среди которых как раз и сильны антипатриотические настроения, очень слабая самостность. Как личности они вовремя не сформировались и потому ищут, где и у кого можно что-то позаимствовать. Это глубокая незрелость, которая вполне может быть связана и с болезненным состоянием психики. Что совершенно неудивительно, если вспомнить, откуда возникла современная либеральная интеллигенция. Это же, в основном, большевистское наследие, потомки тех, кто в свое время усиленно будоражил общество, создавая революционную ситуацию, заряжая мир энергией недовольства, злобы, отторжения реальности. Эти люди не приняли существовавшую до революции русскую культуру, пытались ее смести...

– Когда в ельцинские времена заговорили о демографической катастрофе в России, сначала все списывали на резкое обнищание народа. Что было вполне естественно, ведь советским людям с детства вдалбливали материализм. Но теперь, когда пошла перестройка сознания, многие уже понимают если не примат, то хотя бы важность духовных факторов. Понимают, что низкая рождаемость и повышенная смертность, рост числа преступлений, алкоголизация и наркотизация зависят не столько от материального, сколько от духовного состояния общества. Вероятно, когда общество вгоняется в шизофрению и у него начинается отторжение своей культуры, своего государства, предков и в конце концов себя самих, многие люди впадают в депрессию. А на фоне депрессии часто развиваются различные болезни, укорачивающие людям жизнь.

– Да, тут можно провести аналогию с раком. Сейчас и многие представители классической медицины, и гомеопаты, и психотерапевты считают, что рак развивается в результате накопления тяжелых стрессов. Можно сказать, что это своеобразное «загрязнение» организма. И если очищения не происходит, если человек долго находится в угнетенном состоянии психики, то в организме развиваются раковые клетки. Причем развитие раковой клетки отличается от развития обычных клеток тем, что она становится самостийной. Этакой клеткой-эгоисткой, индивидуалисткой. Она отделяется от всех и для того, чтобы выжить в условиях общего загрязнения организма, начинает создавать себе особые условия. И какое-то время ей это удается! Она успешно развивается за счет здоровых клеток и даже поддерживает своих «единомышленников» – другие раковые клетки. Разрушая организм, они начинают расцветать. Вместо того чтобы нормально функционировать и всем вместе постараться избавиться от проблемы, раковые клетки противопоставляют себя остальным. Но при этом забывают, что организм-то на всех один! Паразитируя на нем, они постепенно истощают его, перестают получать полноценное питание и в результате гибнут вместе со всеми остальными клетками. Так что эгоизм, индивидуализм смертоносен даже на клеточном уровне. Не говоря уж о более высокоорганизованных системах.

– Но, с другой стороны, если бы раковые клетки могли говорить, то, наверное, возразили бы: «Зато мы напоследок пожили в свое удовольствие. Погибать, так с музыкой!»

– Почему «погибать»? Если организм болен, но у него еще нет смертельной тенденции, то он мобилизуется, и в его болезни даже появляется нечто положительное.

– Что именно?

– Болезнь на этом этапе можно рассматривать как своего рода творческий процесс. Мобилизуясь, организм ищет какие-то способы своего очищения, приспособления к условиям среды и, соответственно, борьбы с болезнью. В нем активизируются адаптационные способности, он пытается стать более гибким, восприимчивым, в каком-то смысле творческим. Но когда раковые клетки, то есть некие части организма, становятся эгоистичными и не принимают участие в общей работе, направленной на борьбу с болезнью, а только «гребут под себя», то болезнь перестает быть творческим процессом и превращается в смертоносный.

– Ну, а в чем же тут аналогия с шизофренией?

– В области психики мы видим сходную картину. Скажем, невротичность, повышенная рефлексия придают человеку некоторую утонченность. А она, в свою очередь, дает возможность посмотреть на ситуацию с различных точек зрения, более глубоко и объемно проанализировать ее и найти оптимальный выход. Даже легкая шизоидность и та порой имеет свои положительные стороны, поскольку такой человек мыслит нестандартно и может находить оригинальные, творческие решения тех или иных проблем. А при шизофрении с ростом эгоцентризма и противопоставления своего «я» социуму начинается, как мы говорили, распад личности. Настоящего творчества уже нет, развивается пустое резонерство, прожектерство, бессмысленное плетение словес. Распад личности, происходящий на этом этапе, – процесс уже не творческий, а смертоносный. Он ведет к утрате жизнеспособности и ускоряет смерть.

– Ну, хорошо. Либеральной элите диагноз поставлен. Отторгая наше культурное ядро, наши традиции и образ жизни, но при этом не уезжая из России, а оставаясь частью русского «организма», она впадает в социальную шизофрению или, если рассуждать с позиций онкологии, уподобляется раковой клетке. А что можно сказать о народе? Насколько мне известно, в годы постперестроечного лихолетья Вы всегда занимали активную социальную позицию, участвовали в патриотическом движении. Во время Чеченской войны Вы, в лучших традициях нашего дворянства, творили дела милосердия, ухаживали в госпиталях за ранеными. Так что о страданиях народа и о его настроениях знаете не понаслышке

– Недавно были озвучены данные последних социологических опросов. Молодых людей спрашивали, собираются ли они защищать Родину. И почти сто процентов ответили «да»! Хотя в течение последних пятнадцати лет либералы усиленно искореняли патриотические настроения. Но для меня в провале этой антипатриотической политики нет ничего неожиданного. Действительно, мы с моей мамой, которой тогда было за семьдесят, ходили в госпитали и больницы, чтобы поддержать наших раненых солдат. У нас в семье очень сильны военные традиции. В роду Голицыных много славных защитников Отечества, и мы с мамой тоже старались не посрамить честь нашего рода и чем могли, помогали солдатам. Для нас это было совершенно необходимо, ведь мы понимали, что если человек идет воевать за Родину, то он приносит себя в жертву ради всех. В том числе ради нас. И ты чувствуешь свою невольную вину за то, что не можешь помочь ему остаться в живых и вообще разрешить страшную ситуацию, приведшую к войне.оРо Поэтому у нас была потребность хоть как-то облегчить страдания раненых. Тем более что армию тогда шельмовали, и военные особенно нуждались в поддержке. То, что мы тогда увидели в госпиталях, нас потрясло до глубины души. Из трехсот солдат, с которыми нам довелось общаться достаточно тесно на протяжении нескольких лет, только один, причем с достаточно легким ранением, сожалел о том, что он пошел на войну. От остальных же мы не слышали никакого ропота. Они считали, что выполнили свой долг, поступили, как надлежит поступать мужчинам в критической для страны ситуации. И это стабилизировало их психическое состояние, поскольку чувство выполненного долга укрепляло в них чувство собственного достоинства. Я была потрясена. Телевидение нам внушали, что армия деморализована, а мы воочию видели множество сильных духом парней, которых не сломили никакие испытания. И то, что теперь, спустя десять с лишним лет, патриотические настроения охватили большую часть молодежи, на мой взгляд, вполне закономерно. Народ разобрался в ситуации, и его уже гораздо труднее прельстить шизофреническими бреднями.

– Болезнь оказалась для народного организма не смертельной?

– Похоже, что нет. (Смеется.) Больной скорее жив, чем мертв.

http://atnews.org/news/liberalizm_shizofrenija/2013-08-19-9578

неделя, 11 август 2013 г.

Свободата на словото в демократичния свят

Депутату Госдумы от «Единой России» Евгению Федорову, по данным газеты «Известия», пригрозили исключением из партии. Вина Фёдорова якобы заключается в его «экстравагантных высказываниях» о том, что реальный центр власти в стране находится не в руках президента Владимира Путина — Россией фактически правит Госдеп США.

Фёдоров называет Путина «лидером национально-освободительного движения», которое в последние годы всё смелее поднимает голову и бросает вызов оккупантам. По словам Фёдорова, все законы, принимаемые в Госдуме, пишутся американцами, а федеральные телеканалы занимаются исключительно проамериканской пропагандой. Стратегические выступления Путина о суверенитете России на телевидении, напротив, жёстко цензурируются, считает депутат.

— То есть Россия сейчас несамостоятельна?

— Как и Украина, Россия — это колония, конечно. Россия платит дань, и технологии её выплаты подробно отработаны в системе Центрального банка эмиссией рубля, и Путин об этом говорил в послании. Чем отличается принцип работы нашего ЦБ от ФРС или от Европейского ЦБ? Мы выпускаем рубли только через механизм биржи, а никакого механизма поддержки национальной экономики нет. У нас нет национальной валюты, рубль является производной выкупаемых на бирже валют: доллара, евро, фунта. Наш статус колонии не позволяет иметь крупный национальный бизнес как таковой. Весь список Форбс находится в иностранной юрисдикции. Чтобы в России человек стал крупным предпринимателем, он обязан реально перейти туда и переформатировать свой бизнес на иностранный...

— Так почему они не поставят полноценные базы, как в Узбекистане?

— Это планировалось, и Путин сорвал этот план. В начале 2000-х было требование международного военного контроля за ядерным оружием, за природными ресурсами. Это обсуждалось в Братиславе на встрече в верхах. При Путине начался процесс освободительного движения, колония начала сопротивляться аккуратно и мягко, чтобы Путина сразу не свинтили. Они бы убрали иначе его через полгода — Касьянов был их, Волошин был их, система полностью их.

Средства массовой информации надо отдельно упомянуть как элемент внешней оккупационной машины. То, что Первый канал, «Россия», НТВ врут каждый день, — это понятно, но не всегда это проверишь с ходу. Но у нас на глазах они называли закон имени Магнитского списком, но списка-то нет. Проверить это можно за пять минут, но они даже не стесняются.

— То есть федеральные каналы работают на США?

Конечно. На оккупированной территории всё работают на внешнее управление. Поэтому и произошёл раскол, ведь Путин как национальный лидер против этого — и поднимает национально-освободительное движение. Он преобразователь существовавшей до него проамериканской системы. Есть министерства типа Минтранса, которые США мало волнуют, а есть министерства вроде Минобра, которые они контролируют. Это подготовка кадров, экспорт учёных кадров, механизм, где тоже собирается дань.

Если канал «Россия» подводит итоги года и открыто врёт, что был принят «список Магнитского», значит, это кому-то надо. Список-то будет формироваться после закона только. Это пропаганда на базе вранья — и она работает абсолютно по всем направлениям.

— Почему же кроме вас никто об этом не говорит?

— Потому что это всё блокировано! Мне тоже об этом запрещено говорить. Я вхожу в систему поддержки, я элемент национально-освободительного движения, в котором у меня своя разведческая, информационная роль. Но и это блокируется. Обычного человека сразу начинают поддавливать, но мне статус депутата позволяет говорить больше правды. Но, с другой стороны, и меня вырезают на всех каналах. На «России» у Мамонтова, на Первом канале, а на НТВ вырезали 90% моих слов.

— А если мы это интервью опубликуем целиком, то что?

— У вас более узкий формат, да и ваша аудитория уже продвинутая. Мы обсуждаем первые три канала, где вырезают все вопросы, связанные с суверенитетом. Это чётко работает система цензуры внешнего управления. Плюс есть запрет на идеологию в стране, а как вообще человек может жить без идеологии? На национальном уровне коммуницировать по поводу идеологии запрещено — только с оккупантами-американцами.

— А раньше оппозиция — например, Алексей Навальный или Борис Немцов — жаловалась, что ей слова на федеральных каналах не давали.

— Навальный учился по тем же методикам, что и сотрудники министерства образования. Они все вышли из одной школы подготовки, но одни ушли в министры, а другие на улицы. Госдеп организовал уличную компоненту как политический отдел при гауляйтере. Кто-то должен публично проводить более жёсткую политику. Тем более в условиях наличия Путина. Задача: Путина свергнуть и вместо него ввести прямое управление метрополией. Это обычная практика, когда колония начинает бунтовать. Понятно, что для этого была создана оппозиция. В США это опубликовано в бюджете, и статьи расходов называются статьями на войну в России. В их понимании это обычная война на оккупированной территории. Никто ничего не скрывает...
Американцы в принципе контролируют систему, они хозяева горы. Их всё устраивает — кроме того, что Путин начал процессы. Они как в Индии сипайское восстание хотят подавить. Им необходимо активизировать политотдел, было увеличено финансирование, и политический отдел резко из небольших маргинальных групп развернулся до достаточно серьёзной инфраструктуры. Это протестная машина, которая направлена на подавление восстания Путина. Это современная карательная операция на оккупированных территориях.

— Так значит, в декабре на Болотной была карательная операция?

— Да, но потом это сошло на нет. Если мы говорим техническим языком, то каратели пошли на партизанский отряд, а он их отбил.

— Телеканалы-то мочили митинги.

— Нет, они, наоборот, их поддерживали. Они делали вид, что их мочат. Система вытаскивала людей на митинги, а ручное управление делало вид, что их мочит. Но это всё создавало фон, это политическая игра называется. Они могут с экрана говорить одно, но система подачи информации провоцирует другое. СМИ в целом работают на дестабилизацию, так как постоянно подают негатив. Пирамида пропаганды выглядит так: говорят, что страна Россия — худшая в мире и отсюда надо бежать. Мы тут туземцы, недостойные цивилизации, и нуждаемся во внешнем управлении. Следующая ступень: детальная игра, конкретные фигуры появляются, и идёт конкретное враньё. Выборы оппозиции раскручивались на всех каналах, их обсуждают, а путинскую речь в Краснодаре по поводу конкуренции наций или его послание Федеральному собранию запрещены к показу на этих каналах. Создание оппозиции обсуждают, а речь Путина — табу. Цензура в отношении Путина работает жёстко.

— Послушайте, ну Путина на всех каналах показывают же.

— Показывают совещания, но не системные вещи, приоритеты. Не показывать не могут, ведь он всё-таки первое лицо национального государства. Но пропаганда — это искажение информации. Когда он говорит о суверенитете, его не пускают.

— Как Вы думаете, может, они захотят просто избавиться от Путина?

— Пытались, например, на последних выборах, когда устроили головомойку с Болотной и всеми делами. Кроме того, у них это получилось в 2008 году! Приехал сюда вице-президент США и сказал, что мы запрещаем вам идти на третий срок. Дальше четыре года шли процессы национального отступления, а сейчас снова наступление. Как на войне — одна деревня может десять раз переходить из рук в руки...

— Вы не боитесь, что вам заткнут рот?

Американцы — сильные ребята, и это обычная ситуация, когда военного стреляют на войне, он для этого туда и пошёл. Надо выбирать: Родина или смерть.

(януари 2013)

*

Стараясь отслеживать публикации западной прессы о России, я, всякий раз, с досадным удивлением вынужден наблюдать, что в англоязычной и немецкоязычной прессе почти никогда нельзя встретить материал, который бы освещал Россию объективно...
Недавно я случайно разговорился, на каком-то форуме, с одной из русскоязычных немок, то есть представительницей той волны репатриантов, которая устремилась в Германию в самом начале девяностых, так вот, моя собеседница, с той же досадой и недоумением, что приходят и ко мне при чтении западной прессы о России, посетовала на то, что уже в течение двадцати лет читает немецкие газеты, не пропуская статьи о России, и за все эти годы не сумела встретить ни одной статьи сколь-нибудь позитивного, благожелательного свойства, такой статьи, автор которой относился бы к России уважительно, не стремился бы осыпать её агрессивными обвинениями, или уничижительными характеристиками. За двадцать лет ни одной статьи без нападок!
Моя собеседница добавила, что может быть, где-то когда-то появлялись статьи иного свойства, в которых бы отношение к России было бы хотя бы нейтральным, или положительным, но на глаза такие статьи не попадались, потому были они, или нет – тайна сия есть...

Нейтральные, или умеренно симпатизирующие статьи о России, изредка можно встретить во французской, или итальянской прессе, чуть чаще в греческой, но ни в Германии, ни в Англии, ни в США невозможно прочесть ничего, что являлось бы уважительным и взвешенным откликом на феномен России, на её уникальность, на её историю, современность, на что угодно, связанное с Россией и русскими.
Повторюсь, что может быть, когда-нибудь где-нибудь в Германии, или США, и было написано что-то более, или менее уважительное о России, но найти такие строки почти невозможно, и, в любом случае, погоды они не делают. И приходится лишь зафиксировать, что по-прежнему идёт игра в одни ворота: мы, русские, можем сколько угодно продолжать быть уважительными, открытыми, доброжелательными в адрес Запада, но он ответит лишь хамством, лишь очернительской бранью, порой на грани самых примитивных оскорблений...

Но отчего всё так? Почему в той же Германии, за двадцать лет, нельзя увидеть ни одной статьи о России, в которой бы не было разлито презрение, чванливость, высокомерие, всевозможные упрёки и обвинения?
Ответ, на самом-то деле, прост, чтоб найти его не нужно быть академиком. Конечно же, имела и имеет место цензура, то есть существует мелкое сито, через которое не пропускают ничего позитивного о России, ничего благожелательного в её адрес, никакой объективной информации. Наличие этой цензуры – объективный факт, но доказать его было бы сложно, коль не было бы информации из первых рук, свидетельств самих участников медийного процесса, то есть самих журналистов и работников телевещания.
Совсем недавно по новостным лентам прошла нашумевшая новость о том, как американская журналистка оказалась уволенной за то, что не хотела участвовать в лживой кампании против России.

А вчера мне на глаза попалась информация о немецком положении дел, о котором рассказал издатель интернет-газеты "Russland.Ru" Гуннар Ютте, побывав на днях в Калининграде с рабочей поездкой.
- Все репортажи из России проходят в Германии определенную корректировку... Последнее время мы наблюдаем интенсивный процесс оскорбления России в немецких СМИ... Если искать корни такого отношения, то мы неминуемо придем к американской внешней политике, к Генри Киссинджеру, который сказал, что связка России и Германии - ни в чьих интересах", - сказал Ютте (данный материал цитирую по ИА REGNUM).

Но самое ужасное состоит в том, что и внутри самой России работает масса изданий, телеканалов, радиостанций, которые фактически подчиняются тем же принципам работы и ведут пропаганду в том же ключе, освещая внутрироссийские процессы с очернительской, уничижительной тональностью. Стоит открыть газету «Ведомости», или «Коммерсант», включить «Эхо Москвы», или послушать другие подобные «рупоры свободы», и вся информация, которая касается внутренних дел России, или внешнеполитической активности России, да и вопросов российской истории и культуры, будет подана с издёвкой, с глумливыми насмешками, с постоянным желанием принизить роль России, выставить русских в унизительном свете, опорочить достижения традиционной России, или СССР. И тот брезгливо-утомлённый, с нотками презрения, тон, в отношении России, который я встречаю просматривая американские издания, вот уже второй десяток лет царит и на страницах тутошней «либеральной» прессы, перекинувшись теперь на большинство изданий и каналов.

Вот таким стал ответ на наше наивное желание дружить с западом, на наш добрый порыв, на согласие разрушить «Берлинскую стену», на нашу, почти детскую, веру в то, что Запад изменился, стал другим, и живёт интересами открытого мира, а не манией уничтожить нашу страну... К огромному, неописуемому сожалению, всё то, чего мы, в конце восьмидесятых годов хотели называть свободой, открытостью, глобализацией, либерализмом, оказалось лишь одним из инструментов подавления России и её народа. И сейчас мы вынуждены наблюдать, как все те «либералы», что во время перестройки балакали о свободе и правах человека, явили нам мурло хама, желающего лишь возвыситься над другими, нахапать и унижать, довлеть, пользуясь покровительством Запада.
Почти все те люди, которые называют себя либералами, не способны на уважительный диалог, не собираются уважать людей придерживающихся иной точки зрения, а о России рассуждают всё с той же брезгливо-презрительной манере, стремясь всячески унизить, уязвить русских патриотов, будто патриотом Англии, или США быть хорошо, а патриотизм России – некое страшное и гиблое извращение...

И сейчас всё ещё существует цензура, довольно умелая, хитроумная, куда боле изощрённая, чем та что существовала в СССР, нынешняя цензура направлена против интересов народа России, против стабильности нашего государства, во вред международным позициям нашей страны, и кремлёвская власть, к сожалению, вписана в сложившуюся систему, Путин постоянно исполняет роль оправдывающегося перед Западом, извиняющегося, кающегося за Россию, за её мнимые прегрешения в прошлом и настоящем...

Надоела русофобствующая цензура, надоела бесконечная программа ослабления России и подавление её народа, надоела наглость антироссийских хамов. Но пока мощная и влиятельная цензура стоит на страже их интересов.

(април 2013)

http://maxim-akimov.livejournal.com/384918.html


**

Това са неща известни, често се обсъждат от автори на публикувани някъде статии/интервюта, като се започне от постинги във форуми и се достигне до хора, заемащи високи държавни длъжности. Те могат да кажат какво мислят, но не могат да повлияят на общия тон. Говоря за Русия, където все пак има повече свобода, така че се е появила една тънка прослойка от държавници и публицисти, които си позволяват да защитават страната си и гласът им достига до публиката. В България толкова свобода нямаме, но относно цензурата и тиражирането на клевети, положението е същото - няма какво да се добави.

Бедата днес е в това, че няма медия (вестник, телевизия, сайт и т.н.) с някакво забележимо влияние, която не само да "минава" за място за свободно обсъждане, но и действително да е такава.

Съществуват, наистина, партийни издания, но тяхната гледна точка предварително се знае (заявена е) и затова те не могат да бъдат представени като място за обсъждане. Публикуваното в тях става новина и повод за коментари само ако бъде "подхванато" от онези медии, които минават за независими.
Тези последните обаче са строго контролирани и в тях няма възможност да се случи действителен спор по важни въпроси.

При това положение се оказва, че "независимите" само пречат да се води дебат. Защото ако съществуваха само "партийни" или, по-общо казано, открито ангажирани медии, тогава публиката щеше да чете и гледа тях, и да ги възприема сериозно. Примерно, човек включва един канал, после включва втори и трети (като приблизително знае какво ще види), сравнява видяното и размишлява. Тогава противоположните гледни точки щяха да бъдат достъпни за всички.
Сега обаче имаме няколко влиятелни медии (и множество дребни, които се водят по тях), които се преструват на независими и се държат така, все едно че нямат идеология. Те оклеветяват по всевъзможни начини онези, които открито изразяват своя (неутвърдена от олигархията) гледна точка и ги натикват в информационни гета. А гетото е място, откъдето не може да се влияе на обществения живот независимо от броя на обитателите му; тъй като те са неравноправни хора. Днешната “демокрация” се е усъвършенствала в създаването на такива огромни гета, чиито обитатели могат да говорят помежду си каквото искат, но техните думи не променят нищо.

Така че, в сравнение с днешното положение в САЩ-ЕС и в страните, притискани от тях, дори медиите отпреди 89-та позволяваха да се разбере повече - защото бяха по-честни. Те не се преструваха на независими и не криеха, че говорят така, както е прието да се говори при социализма. Разбира се, те не даваха пряко думата на "другите", но и не ги обявяваха за "несъществуващи", нито просто им се присмиваха, а се опитваха да ги опровергават. Те действаха като партийни медии, които не крият какви са и гледат сериозно на спора, в който са въвлечени.

Това, което виждаме сега при господстващите "независими", не е заемане на позиция, подкрепена с аргументи (защо им е - нали са "неутрални"), нито честно създаване на условия за спор, а театър, клоунада. Те "играят" на независими, но не правят нищо друго, освен да угаждат на олигархията.

събота, 10 август 2013 г.

Изказване на Пирейския митрополит

Один из видных архиереев Элладской Православной Церкви митрополит Пирейский Серафим подверг резкой критике экуменическую деятельность Константинопольского Патриарха Варфоломея, который не так давно побывал с визитом в Милане, где принял участие в совместном с католиками богослужении. Такие действия Патриарха, по словам владыки, создают серьёзную угрозу единству Православной Церкви.

«Какое всеправославное решение? С сыновним дерзновением вопрошаем Вас, Святейший Владыко: приезд Ваш, Вселенского Патриарха, главы Православия, в Милан явился итогом и решением какого Всеправославного собрания? Мы полагаем, что по такому серьёзному вопросу, который затрагивает отношения с еретиками-папистами, следовало бы обратиться ко всем Священным Синодам Поместных Церквей за согласием, решением, благословением», – заявил владыка Серафим.
«Принятое в Православии ведение богословского диалога с иноверцами покрывает ли такие действия, как «совместные службы» и «совместные молитвы»? – вопрошает владыка. – Из выступлений Вашего Святейшества в Милане проистекает, что Вы учите новой, небывалой, экуменической экклезиологии, которая, безусловно, чужда православной. Вы принимаете еретические экуменические теории о «братских Церквах» и о «двух лёгких».
«Вы почитаете еретические собрания католиков и протестантов (лютеран, реформатов) за «Церкви», равноценные и равночестные Православной, – пишет митрополит Серафим. – Признаёте ересиарха Папу, кардиналов, пасторов имеющими подлинные таинства, священство и апостольскую преемственность. Вы используете подобное богословие и по отношению к иноверцам (мусульманам, иудеям). Для Вас, Святейший, все эти ереси вкупе с Православной Церковью составляют «Единую Церковь», которая, впрочем, в настоящее время разделена, но движется к своему единству.
«Вы зашли очень далеко. Ваши стопы уже миновали Рубикон. Терпение тысяч благочестивых душ, клириков и мирян, непрерывно иссякает. Ради Господа, отступите назад! Не стремитесь создать расколы и раздоры в Церкви. Вы пытаетесь уладить разногласия, но единственное, чего Вы добьётесь – это разрушенное единство и трещины в фундаменте, бывшем до сего дня твёрдым и монолитным. Прислушайтесь и опомнитесь! Но увы! Долгий путь Вы совершили. День уже склонился к вечеру…», – таким словами завершается послание владыки.

http://rusk.ru/newsdata.php?idar=61839

**

За да се разбере как се е срещнал негово светейшество Цариградския патриарх с духовници от Римо-католическата църква е нужно проучване, сведения от вътрешни хора и много добра запознатост с политиката на предстоятелите на Църквите от последните години и десетилетия. Тогава може да се говори за значението на посещението му в Милано през май 2013 (1700 г. от едикта на Константин Велики и Лициний).
Така че аз няма да говоря нищо за това, но по такъв повод бих могъл да кажа доколко, както си мисля, е добре човек да ограничава общуването си с други - било като частно лице, било като представител на мнозина.

... ни единому же зла за зло воздающе, промышляюще добрая пред всеми человеки. Аще возможно, еже от вас, со всеми человеки мир имейте (Рим. 12:17,18).

Добре е да се общува и взаимодейства с хора, но не на всяка цена.

Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе... (Пс. 1:1).
... не льститеся. тлят обычаи благи беседы злы (1 Кор.15:33).

И ако срещите с какви да е хора заради всекидневни нужди са неизбежни, а при това е добре да общуваме с близките си, особено ако сме им е нужни,

Аще же кто о своих, паче же о присных не промышляет, веры отверглся есть и невернаго горший есть (1 Тим. 5:8)

то всяко общуване с хора въз основа на вярата трябва да става много внимателно.

Еретика человека по первом и вторем наказании отрицайся, ведый, яко развратися таковый, и согрешает, и есть самоосужден (Тит, 3:10,11).

За това се грижи Църквата и поради това отговорността на архиереите е толкова голяма

.. а иже аще соблазнит единаго малых сих верующих в мя, уне есть ему, да обесится жернов оселский на выи его, и потонет в пучине морстей (Мат. 18:6).

Общността и обединението са безполезни и опасни, ако отклоняват някого от изпълнението на Заповедите и от верността към Църквата. Ако някой смята, че това може да се прави от любов, той се заблуждава и лъже други.

сряда, 7 август 2013 г.

Държава и граждани

... Так называемая «сверхдержава», страна-банкрот, после восьми лет попыток не смогла захватить Ирак, и вынуждена была сдаться. После одиннадцати лет «сверхдержава» была повержена в Афганистане несколькими тысячами легковооружённых талибов, и сейчас, поджав хвост, бежит в укрытие.

Вашингтон компенсирует свою войсковую импотенцию совершением военных преступлений против мирных граждан. Американские военные – превосходные убийцы женщин, детей, деревенских старейшин и сотрудников гуманитарных организаций. Всё на что способна могущественная «сверхдержава» – стрелять из беспилотных самолётов по фермерским жилым домам, землянкам, школам и медицинским центрам.

Шизофренические обитатели Белого дома сделали американцев ненавистным народом. Те, у кого есть планы побега от нарастающей тирании, уже понимают, что где бы они ни искали убежища, их будут воспринимать как паразитов из самой ненавистной нации, и они будут играть роль козлов отпущения, а также будут подвергнуты риску быть уничтоженными в репрессии против недавних злодеяний Вашингтона.

Вашингтон уничтожил все перспективы для американцев как в родной стране, так и за рубежом.

http://takie.org/news/amerika_diskreditirovana/2013-08-05-5631


*

И тук се говори за тиранията. Обсъжда се едно от нейните следствия - че на онези, които са граждани на тиранична държава, се приписва съгласие с тиранията й, и поради това самите те биват виждани като виновници за тази тирания.
Това се случва, но такова виждане е погрешно. Защото гражданите на тиранична държава много често са сред първите жертви на нейните прищевки. Те биха могли да бъдат поробени, а биха могли и да останат свободни - това е в тяхна власт. Ако са останали свободни, те не само нямат вина, но имат дори голяма заслуга във войната за истината. Несъгласният с тиранията е свободен, дори да му бъдат отнети всички права, за които стана дума преди. Колкото повече бива измъчван от нея, толкова по-голяма става заслугата му - особено ако разбира за какво търпи преследванията. А те са заради това, което казахме - за да бъдат отклонени хората от истината.

Че жертвите на тиранията могат да се окажат оклеветени в очите на някои от противниците й, е вярно. Но тогава тези противници няма да са много мъдри; нещо повече, те ще й бъдат противници по-скоро от корист - защото са искали да са на нейно място, да получат нейната сила. Истинският противник на тиранията е такъв заради истината; и тогава той непременно ще разбира, че онези, които външно са част от нея, могат да й бъдат също такива противници, какъвто е и той, и то дори по-заслужили, защо са били по-близо до нея.

понеделник, 5 август 2013 г.

от Запад на Изток

... Иммиграция и демография — огромные темы, но я могу сказать, что, пока я слежу за новостями, вижу следующие тенденции:

1. Количество западных иммигрантов в Россию резко поднимается. Я даже лично получаю много сообщений по Фейсбуку от них.

2. Даже если не в Россию, «англосаксы» начинают покидать родину.

3. Хотя демографическая ситуация в России ещё хрупкая, всё равно она лучше Запада.

Мои советы как человека, который, может быть, ошибочно получает зарплату как обозреватель, такие.
Нам надо в России продолжать отвергать все гибельные тенденции, перечисленные в статье в этой шотландской газете. Чем больше Россия отвергает дикий либерализм, отвращение к семье и культурный мазохизм, тем больше сюда приезжают. Делать из России хреновую копию Запада бессмысленно: Запад уже есть, и те, кто так хочет жить, по-западному, не будут никогда довольны низкокачественной копией, когда можно на самом Западе жить. Наоборот, чем больше Россия выбрасывает идиотизм Запада и жёстче Содому показывает средний палец, тем больше недовольных там будут смотреть на Россию, как на рай и спасение.
Так как чем больше тут духа, тем больше будет западных иммигрантов, если вы их вообще хотите.

http://kramtp.info/news/474/full/id=29143
http://www.sdelanounih.ru/pora-valit-v-rossiyu/


*

Авторът е роден като американец, но живее в Русия и пише като руски патриот. Не зная за него нищо повече от това, което и написано на сайта "Однако" и може да се разбере от някои от статиите му.

Руснаците, също както и ние, се колебаят дали и добре да са такива, каквито са се родили, или да станат като "онези на Запад". На мнозина този въпрос (двоумение, дилема) изглежда ясен, но в него се съдържат думи с неясно съдържание. Ако те не се прояснят, е безполезно да се отговаря.

Какви "са се родили" руснаците (или американците, или българите)? Какво е това "руско" (или американско, или българско) което ги прави "някакви"? Неопитният или ленив човек може да избърза и да каже: "няма такова нещо". Но ако е така, как става, че все пак някои надделяват? Защото някои хора (народ, общност), които предпочитат да бъдат "такива или други" придобиват надмощие - стават повече, или по-влиятелн (почитани). Дали това е ""естествен процес", в който хората нямат участие, или е резултат от човешки умисъл, нещо като победа във война?
Въпросът прилича донякъде на този от вчера - всички умират, но ако някои умират поради нечие желание, замисъл и целенасочено действие, това не е ли престъпление?

"Руското" или "българското" са видими в езика, също отчасти във външния си вид (децата приличат на родителите си, а и на други свои роднини!). Има го и в навиците, които може да са повлияни от климата (да се почива следобяд в по-топлите страни), или пък от обичаите. Но това (климатът и обичаите) са две напълно различни неща. Климатът не зависи от нас, а обичаите зависят (макар и не от всеки поотделно и не във всеки момент - те са нещо тежко и общо, ние сме "в тях").

Освен това усещането за националност твърде много зависи от усещането за обща история и за участие в някаква определена история, която има отношение към световната (или дори е "самата тази" световна история).
Комунизмът например е влиятелен и с това - той включва хората в световната история. Комунистът "се бори", за да постигне нещо заедно с други. Това нещо е сметнато за добро и така животът му, а също и преждевременната му (саможертвена) смърт придобива смисъл. Ето откъде:

...больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя (Иоан 15:13).

Но все пак това е просто подражание на казаното от Христос и при това се използва против Него. Така че този призив в устата на атеисти е злоупотреба с Евангелието.

Авторът призовава руснаците да следват своя път, а не да подражават. Бихме могли да осмислим думите му така: "спомнете си своята история. Тя е по-добра, защото е възникнала около историята на Църквата и не би трябвало да се отделя от нея. Така ще вървите по пътя, който Бог ви е посочил".

...шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам: и се, аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Матей 28:19,20).


четвъртък, 1 август 2013 г.

Политическо убежище

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден в четверг покинул транзитную зону аэропорта "Шереметьево", где он оказался больше месяца назад. Из Федеральной миграционной службы России на его имя пришли документы, которые позволяют выйти из вынужденного заточения...
..., сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова адвоката Сноудена Анатолия Кучерены.

"Я только что передал ему документы из ФМС России. Они позволят ему покинуть транзитную зону", - сказал Кучерена. А вскоре стало известно, что Сноуден уже покинул "Шереметьево" и пересек границу Российской Федерации - об этом сообщили ИТАР-ТАСС и "Интерфакс", ссылаясь на источники, близкие к погранслужбе. "Органам погранконтроля поступили необходимые документы от Федеральной миграционной службы, на основании которых ему дано право находиться на территории Российской Федерации", - рассказал собеседник.

По словам Кучерены, "местонахождение Сноудена не будет раскрыто". Адвокат объяснил: "Это один из самых разыскиваемых людей в мире". Он также добавил, что бывший сотрудник ЦРУ уехал в "безопасное место". "Я догадываюсь, но сказать не могу, исходя из вопросов безопасности", - добавил он.

Напомним, что ранее Кучерена рассказал о планах Сноудена. По словам адвоката, вопреки заявленным ранее планам, беглец выбрал Россию в качестве конечной страны пребывания.

http://versii.com/news/283964/


*

Американские власти, говоря об «ударе в спину», забывают о тех действиях, которые сами проводили по всему миру. США не стесняясь вывезло из Тайланда Виктора Бута. Никто не удосужился говорить об экстрадиции, либо о законных способах выдачи подозреваемого. Нет, просто вывезли, придали суду и приговорили к 25 годам лишения свободы.

«Правовая система США пытается подмять под себя весь мир. А это недопустимо. Каждый из нас должен понять - чтобы ему очутиться в американской тюрьме, не нужно совершать преступления», - говорит основатель партии «Профсоюз граждан России», писатель Николай Стариков. «Из этого следует, что если кто-то в России напишет, к примеру, в Твиттере: Yankee go home, что не является в нашей стране незаконным, то не исключено, что, когда он поедет за границу, его не обвинят там, в страшных преступлениях против США. Если по американским законам написанное будет противозаконным преступным деянием».

Сноуден стал камнем преткновения не только потому, что тотальное и абсолютно своенравное американское правосудие хочет как можно скорее «заполучить поганца», но и потому, что правительство США давно отвыкло от того, что им отказывают и не идут у них на поводу. Сейчас это больше всего напоминает избалованного и обиженного ребенока, которому вместо привычного мармелада на завтрак выдали овсяную кашу: надо худеть.

http://www.politonline.ru/comments/13925.html


**

Говори се за тиранията. В "Държавата" на Платон надълго се обсъжда тираничността в душата на човека и какво се случва, когато този човек добие власт - било над близки хора "боя се за родителите на този човек" (574 b), било над държавата.
Тук пък се изказва опасението, че виждаме въздигане на тиранична държава, която впрочем не действа просто "сама", а служи като инструмент на владеещите я. Но тъй като е твърде богата и силна, тя се оказва най-опасен инструмент, оръжие, което може да послужи за поробването на всички други държави, значи на целия земен свят, на всички хора. Несъмнено, такава опасност идваше преди време от СССР, а по-рано и от други.
Тираничната власт не се подчинява на закон, а въздига на мястото на закона своите желания (прищевки). При това тя си служи с думата за "закон" и обвинява когото пожелае сякаш въз основа на законността и на справедливостта, а в действителност - защото е възпрепятствал изпълнението на желанията й. Поради това всеки, който предпочита справедливостта пред подчинението на тираничната власт, се оказва престъпник от нейна гледна точка (според нейното мнение) и бива наричан така. И тъй като тя има сила да наложи мненията си на мнозина, то и такъв човек ще бъде видян като престъпник от мнозина (от почти всички онези, сред които се разпространяват мненията на властта).
А кое е опасното в робството? То не е просто лишеност от право на придвижване, имущество и участие в обществен живот. То е преди всичко отказ от истината и съгласие с желанията на тираничната власт. Тя иска да уподоби всички на себе си - да приемат желанията й за закон. Целта е въстание срещу Бога чрез нападения срещу онези, които Му се подчиняват; и отклоняване на всички хора от това, да следват Неговите заповеди.