вторник, 28 януари 2014 г.

към София
Във връзка с окупацията на Ректората след проведено гласуване днес, 26 януари 2014 г., Академическият съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ реши следното:
Академическият съвет се съгласява, включително и на основание чл. 22, т. 2 от Закона за висшето образование, и настоява ректорското ръководство незабавно да предприеме всички законови мерки, предвидени в българското законодателство и правилниците на Софийския университет, за освобождаване на сградата на Ректората, осигуряване на достъп на всички преподаватели, студенти и служители в нея и използването й само за целите на висшето образование и академичната автономия.
*
На основание чл. 29, ал. 2, т. 10 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и във връзка с настъпилата извънредна ситуация в резултат от окупацията на сградата на Ректората, със своя заповед ректорът проф. дин Иван Илчев забрани днес, 27 януари 2014 г., достъпа и пребиваването в сградата на Ректората. Изключение правят само охраната на Университета и изрично упълномощени от ректора лица

*


28 януари 2014 г. е работен и учебен ден.https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/okupaciyata_na_rektorata_e_prekratena

събота, 4 януари 2014 г.

Лермонтов 1831-ва

Я верю, обещаю верить,
Хоть сам того не испытал,
Что мог монах не лицемерить
И жить, как клятвой обещал;
Что поцелуи и улыбки
Людей коварны не всегда,
Что ближних малые ошибки
Они прощают иногда,
Что время лечит от страданья,
Что мир для счастья сотворен,
Что добродетель не названье
И жизнь поболее, чем сон!..


http://www.mlermontov.ru/book/594/

сряда, 1 януари 2014 г.

Притчи Соломонови 11:11-12

           С благословение на праведните град се въздига, а чрез устата на нечестивците се разрушава.

            Малоумният изказва презрение към ближния си, но разумният човек си мълчи.


http://www.bg-patriarshia.bg/index.php?file=bible_old_testament_23.xml8 февруари, св Теодор Стратилат

           Заблуждение е да се мисли, че хората могат да разбират отделни неща за душата. Едно разбираш, а друго – не. Специалист си по това, а не по онова. Но не е така. Знанието за нематериалното не може да бъде частично, фрагментарно. То е цялостно. 
           Поради това някои хора, твърде малко на брой, разбират всичко. А повечето, мнозинството, не разбират нищо.