неделя, 2 март 2014 г.

За Украйна
Добре е във време на война човек да знае на чия страна стои. Не всеки ще стреля или взема политически решения, но всеки би могъл да каже накратко какво мисли – кое е справедливо.
Нека да кажем спокойно и без гняв – Западът (англо-американският Запад) сгреши. Сгреши, защото повярва, че делата му ще остават винаги безнаказани. Така мислеше и Хитлер.
Видяхме войните в Ирак, Либия и Сирия. Само специалистите могат да изброят десетките незаконни, нечестни, или крайно съмнителни смени на правителства и президенти къде ли не по света за последните двадесетина години. И ние в България видяхме едно-друго (1996/7, 2013).
Атаката срещу Украйна беше проведена по инерция и от хора, които губят връзка с геополитическата действителност, макар че само с това се занимават.
Страната е твърде голяма и твърде близо до Москва. Тя не може да стане “една по-голяма Грузия” или “една по-източна Полша”. Да, там има нацисти и либерал-фашисти, там са и неизбежните продажници/опортюнисти. Но не всичко може да се реши с пари. Дори не и с много пари. А Западът (и по-точно няколкото групировки, заграбили финансовата, медийна и всички останали власти там) от двадесетина години мисли точно така. Ще дадем пари (които сами печатаме), а ако не свършим работа, ще упражним насилие. Но всяко следващо нападение им носи все по-малко плодове.
Ето, Украйна беше провал. Президентът Янукович в последния момент (ноември м.г.) съобщи, че няма да участва в унищожението на собствената си страна. Невъзможно е да не е знаел какво го очаква – точно затова и отлагаше толкова дълго съобщението, че няма да подпише “асоциацията”. Когато си невъоръжен, а имаш насреща си изнудвачи и убийци, може да се наложи да хитруваш. Правителството му все пак можеше да изгони въоръжените протестъри от Киев, но щеше да си спечели име на васална диктатура. Да го получи впрочем, и то от тези, които все раздават етикети – кой е кървав диктатор, кой е еди-какво си…
С тези етикети се плащат услуги (предателства) и се подготвят убийства. И това не го знаят само децата и глупците. Но щом бизнесът върви… А върви, щом аз и досега имам студенти, които вярват на бибиси (или “в бибиси”). Такова промиване на мозъците не беше по силите на целия СССР заедно с околностите му.
Сега Русия съобщи, че няма да търпи този колективен Хитлер (САЩ-ЕС). Казвам го без притеснения, че някой ще ме обвини в недостатъчен патриотизъм. Дал съм си труда да помисля какво значи да си патриот. Аз и сега смятам, че Македония и част от Беломорието трябва да са български, но не мисля, че е добре да ги получим като подарък за сътрудничеството си с някакви расисти.
Никой да не си мисли, че Западът ще посмее да воюва с Русия “наистина”. Който твърде дълго си е служил само с подкупи и подлости, той става сребролюбец и подлец. А такива хора винаги са страхливи. Това се отнася както за западните (и днешните про-западни) политици, така и за тези, които им плащат.
Така че те ще пооплачат човешките си права и след като са изиграли каквото си знаят, сами ще поискат преговори. Впрочем вече го правят.
Не е важно дали Крим ще стане пак руски, макар че е много вероятно. Но Украйна непременно ще влезе в Евразийския съюз. И то изцяло. Ще има едно споразумение, според което ние – южните българи заедно с държавата си - ще останем в ЕС. Не е кой знае какво, но човек може и трябва да се грижи за родината си при всякакви условия.
Тези събития ще се отразят положително у нас. Първо, Българската Православна Църква (заедно с всички други православни Църкви) ще бъде оставена на спокойствие. Защото това ще бъде едно от условията на споразумението.
После, протестърите ще забравят революцията и ще си потърсят някаква работа. Може пък да са способни и на нещо, различно от лъжи и вандалстване.
Най-сетне, поради нормализирането на отношенията с Изтока ще се съживи и икономиката. Западът е в застой и това ще продължи дълго.
А ние нека да уважаваме и обичаме България.
http://homoviator-bg.net/?p=133

*

Ето с такива хора народите са живи: 


... С 1991 года кое-кто  в мире привык действовать так, будто он в этом мире один. «Международное сообщество» за это время скукожилось до мнения 8-10 стран, которые отчего-то решили, что именно они являются единственным эталоном человеческого бытия.
Сегодня однополярный мир окончательно ушел в прошлое. Вновь начинается конкуренция между цивилизациями и Русская цивилизация вновь собирается активно отстаивать свою идентичность и свои интересы. Эти интересы просты и понятны – развитие Русской цивилизации, ее многонациональной культуры, защита и развитие русского языка как главной скрепляющей внутренней основы.
Стремительное развитие ситуации на Украине привело к резкому изменению ситуации во всей мировой политике. Украина как государство оказалась на краю гибели из-за государственного переворота, осуществленного проамериканскими силами в Киеве. И эта трагическая ситуация резко обострила внутренние противоречия в украинском обществе, которые существовали все годы независимости. С точки зрения противоборства цивилизаций эти противоречия понять несложно. Украинский народ является частью русского народа, является частью Русской цивилизации. Это ощущается большинством украинцев, что называется, генетически. Тяга к России есть тяга к самому себе. Западная цивилизация, при всем ее лоске и блеске, чужая. Это ощущает каждый русский (украинец, чеченец, татарин и т.д.) когда из России или Украины приезжает на Запад.
Между тем часть Украины (Западная) хочет считать себя частью Западной цивилизации. Не буду спорить с тем, так ли это или нет – это не столь важно. Важно другое – Запад не считает Украину частью своей цивилизации. Украина похожа на хлопца, который намерен жениться и назначает дату свадьбы, но согласия девушки он не получил. Разговоры «Украина – это Европа» — не более чем красивые лозунги, выдвигаемые политиками для достижения своих целей.
Попытки втянуть часть русской цивилизации в некоторое цивилизационное «предполье», то есть оторвать Украину от России, но и не брать ее в Европу, постоянно «маня» туда, и привели к созданию внутренних разрывов в украинском государстве. При первом же серьезном кризисе трещина вышла на поверхность, а государство затрещало по швам.
Нельзя насиловать генетический код десятков миллионов людей без последствий. Два десятилетия им говорили, что они украинцы, что они ОБЯЗАНЫ говорить, писать и думать только по-украински. Тот, кто считал себя этническим украинцем, так и делал. Но тот, кто считал себя русским или человеком другой национальности, чувствовал насилие над собой. В СССР такого не было, все учили и русский и национальный язык. И не было напряжения. Почему? Потому что никого не тащили в чужую цивилизацию, а в рамках Русской цивилизации никто не воспринимает украинский или любой другой исконный язык как что-то чуждое. Это органично и естественно – наша цивилизация многогранна и многонациональна. Но в ней никогда не было запретов говорить или писать на родном языке. Запреты на национальную идентичность и геноцид народов – все это признаки западной цивилизации.
Украина и не могла состояться как государство, потому что ее элита твердила народу про «европейский выбор» и тянула страну в сторону чужой цивилизации, собираясь «оторвать» по живому.
Результат налицо – Крым выбрал воссоединение с Россией. Такого праздника и такой радости, как вечером 16 марта 2014 года, я не видел ни разу в жизни. Многие другие области Украины активно требуют федерализации и больших свобод, а то и референдума об отделении от Украины.
Государство, которое идет в противоположную сторону от своих корней, обречено на гибель. Это не злая воля кого-либо – это история и правда жизни. Срок гибели может быть разным, но он неизбежен. В случае Украины государственный переворот в Киеве выступил катализатором дальнейших событий.
И мы проснулись в новом мире.
Он вновь многополярен. Теперь мы ждем решения руководства России по поводу просьбы Крыма о присоединении. На это решение внимательно смотрят в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии. К нему внимательно прислушиваются в Латвии, Литве и Эстонии.
Мы за мир. Мы за мирную конкуренцию цивилизаций. Разных цивилизаций — и поэтому мы против глобализации.
И поэтому более не позволим третировать носителей Русской культуры и Русского языка. Мы опасны только для насильников, грабителей и убийц. Для всех остальных Россия несет мир, согласие и покой. Возможность говорить на родном языке, чтить своих предков, молиться Богу, как завещали предки.
Россия вернулась в большую политику, а главная роль и задача России всегда была в том, чтобы соблюдать баланс справедливости.
А ведь именно справедливости стало значительно меньше с 1991 года …
17 март, 2014
http://nstarikov.ru/blog/37445
събота, 1 март 2014 г.

Най-сетне. Смърт на фашизма. Война!

ЭТО ВОЙНА. Совет Федерации России разрешил Путину ввести войска в Украину

Соответствующее постановление поддержали единогласно

Совет Федерации Российской Федерации поддержал обращение президента Владимира Путина об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины.
Такое решение было принято на экстренном заседании.
"Дать согласие Президенту на использование сил военных на территории Украины до момента нормализации общественно-политической ситуации в этой стране", - говорится в постановлении.
За соответствующее постановление единогласно проголосовало 90 членов Совета Федерации.
Ранее Владимир Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных Сил РФ на территории Украины - в Крыму - до нормализации обстановки.
"Вношу в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращение об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране", - говорится в заявлении Путина.
Такое решение президент принял "в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни граждан РФ, наших соотечественников, личного состава воинского контингента Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины"
http://lb.ua/news/2014/03/01/257751_sovet_federatsii_odobril_vvedenie.html

http://kp.ua/daily/010314/441487/
http://ru.delfi.lt/abroad/global/sovet-federacii-razreshil-putinu-nachat-vojnu-s-ukrainoj.d?id=64162480#ixzz2ujXNipt8


*


Решение о численности российских военных, которые могут быть введены в Украину, примет президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил председатель комитета верхней палаты по обороне и безопасности Виктор Озеров, передают "РИА Новости". 

- Численность воинского контингента, количество вооружения и воинской техники верховный главнокомандующий определит самостоятельно, - заявил председатель комитета верхней палаты по обороне и безопасности Виктор Озеров.
По словам господина Озерова, это следует из внесенных в 2009 году поправок в закон "Об обороне".

Совет Федерации России разрешил вводить войска РФ в Украину 1 марта после обращения Владимира Путина. Он сказал,  что в Крыму сложилась экстраординарная ситуацией и под  угрозой жизни оказались граждане Российской Федерации и российские военнослужащие, дислоцирующиеся в Крыму.

В августе 2008 года войска России вошли на территорию Южной Осетии, которая входила в состав Грузии, утверждая, что они защищают граждан РФ – эту войну назвали "восьмидневной".
*


Совет Федерации России постановил дать согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование Вооруженных сил на территории Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу.

Перед открытым голосованием комитеты СФ по обороне и по международным делам единогласно рекомендовали удовлетворить просьбу главнокомандующего, пишет Lenta.ru.
Ранее президент России Владимир Путин внес обращение в Совет Федерации об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников, личного состава воинского контингента Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины (Автономная Республика Крым), на основании пункта "г" части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации вношу в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращение об использовании Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране", — говорится в обращении.
Согласие Совета Федерации России на использование вооруженных сил против Украины не означает в буквальном смысле, что оно будет реализовано быстро. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Георгий Карасин.
"Согласие, которое получил президент, в буквальном смысле не означает, что это право будет реализовано быстро", - сказал он, передает ИТАР-ТАСС.

Кличко требует объявить всеобщую мобилизацию

Лидер УДАРа Виталий Кличко обратился к и.о. президента Украины Александру Турчинову с требованием о необходимости срочно направить заявление в ООН о безотлагательном созыве Совета Безопасности ООН в связи с агрессией России против Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы УДАРа.

Также Кличко настаивает на срочном созыве и проведении сессии Верховной Рады, на котором депутаты должны рассмотреть вопрос денонсации Соглашения о пребывании Черноморского флота в Крыму.

Переговоров не хотят

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица сообщил, что Россия отказалась от консультаций стран-гарантов безопасности Украины в рамках Будапештского меморандума, передает "Интерфакс-Украина".
"Нас очень серьезно обеспокоило сегодняшняя информация о том, что Россия отказалась принять участие в переговорах в рамках Будапештского меморандума. Такое приглашение мы отправили, и США и Великобритания готовы к таким консультациям, Россия отказалась", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

Началось с обращения

Сегодня председатель Совета министров АРК Сергей Аксенов временно переподчинил себе силовые структуры и обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады АРК. Украина требует от руководства Российской Федерации отозвать свои войска из Крыма.
"Несмотря на договоренности, достигнутые с центральной властью, о недопустимости назначения руководителей силовых структур без согласования с Верховным Советом АРК, нарушением норм Конституции АРК, утвержденные Законом Украины и Законом Украины О милиции, вчера, 28 февраля, начальником главка крымской милиции был назначен Авруцкий Игорь Яковлевич. В результате этого назначения, а также наличия на территории автономии неопознанных вооруженных групп, боевой техники и неспособности силовых структур, расположенных в АРК, эффективно контролировать ситуацию, на территории Крыма возникли беспорядки", - говорится в обращении Аксенова.
"Учитывая вышеизложенное, я как председатель Совета министров АРК, реализуя полномочия, возложенные на меня ВС АРК, принимаю решение о временном переподчинении соединений, частей, силовых структур МВД, МВО, ВС, МЧС, флота, налоговой, пограничников непосредственно мне. Всем командирам выполнять только мои приказы и распоряжения. Несогласных прошу оставить службу", - подчеркнул он.
"Всем командирам выполнять только мои приказы и распоряжения. Несогласных прошу оставить службу", - заявил он.
В заключение Сергей Аксенов обращается к Президенту России Владимиру Путину для оказания помощи в восстановлении спокойствия на территории Крыма.
"Учитывая вышеизложенное, понимая свою ответственность за жизнь и безопасность граждан, я обращаюсь к Президенту РФ Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым", - резюмировал председатель Совета министров АРК.
Россия не оставит без внимания обращение премьер-министра Крыма к президенту России Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Кремля.

Все больше свидетельств

В интернете появляется все больше информации, подтверждающей присутствие российских войск в Крыму, сообщает ZN.ua.
Отметим, что российская сторона опровергает присутствие своих войск в автономии. В частности, посол России при ЕС Владимир Чижов заявил, что "никаких войск там (в Крыму. - Ред.) нет, во всяком случае, российских. Международный аэропорт Симферополя работает в штатном режиме. Полагаю, что военный аэродором Бельбек также работает нормально"

*


Сегодня Совет Федерации (СФ) призвал Президента России Владимира Путина встать на защиту граждан нашего государства, находящихся на Украине. В обращении СФ, размещенном на официальном сайте, говорится, что «на протяжении многих веков братские народы России и Украины жили в мире и согласии, отмечая, что отказ от выполнения Соглашения о нормализации обстановки на Украине от 21 февраля 2014 года несет реальную угрозу кровопролития в восточных и южных областях Украины и гуманитарной катастрофы по всей стране, принимая во внимание неоднократные обращения властей Автономной Республики Крым и граждан Российской Федерации, проживающих в Крыму, обращается к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом принять исчерпывающие меры по защите жизни и безопасности граждан Российской Федерации, проживающих на Украине, наших соотечественников и личного состава воинского контингента Вооруженных Сил Российской Федерации находящегося на Украине».

Кроме того, верхняя палата сделала соответствующее заявление. «На Украине началось беспрецедентное преследование простых граждан по национальному признаку и политическим взглядам. Сотни боевиков из ультраправых националистических организаций в столице и в крупнейших городах Украины вошли в столкновение с законными властями на местах, создавая реальную угрозу жизни простых людей, в том числе граждан Российской Федерации, находящихся и проживающих на территории Украины», - отмечается в документе.


«Ущемление гуманитарных прав русских и других национальных меньшинств, угрозы запрета русского языка, люстрации, ликвидация партий, закрытие СМИ, пропаганда неонацистской идеологии, угрозы православным и историческим святыням – все это вынуждает нас обратиться к украинским парламентариям всех уровней, ко всем здоровым политическим силам и всему народу Украины с призывом остановить насилие, разгул антисемитизма и шовинизма, погромы и грабежи мирного населения, восстановить законность и порядок, вернуть ситуацию в правовое русло и принять все меры для нормализации обстановки», - полагают сенаторы.


Эскалация политического кризиса на Украине вызывает серьезную тревогу. В этой связи в Совете Федерации в срочном порядке было созвано заседание Совета палаты. Об этом сообщила журналистом Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, говорится на сайте палаты.


«Мы посчитали необходимым выступить с заявлением, в котором дали оценку ситуации, которая сложилась на Украине», - сказала спикер. Она сообщила, что об обстановке на Украине, в частности в Крыму, коллегам рассказали сенаторы, посетившие Автономную Республику на этой неделе. Согласно их оценкам, сегодня существует уже реальная угроза жизни и безопасности российских граждан, проживающих на территории Украины, а также угроза нашим военным, проходящим службу на Черноморском флоте России, дислоцированном в Севастополе в соответствии с международным договором.


По мнению Валентины Матвиенко, в сложившейся ситуации Россия больше не может быть безучастной. «Кроме заявления, в котором мы высказываем свою тревогу происходящим на Украине, - продолжила спикер, - мы посчитали необходимым обратиться к Президенту России. Основной смысл этого обращения в том, чтобы глава государства в рамках своих полномочий принял исчерпывающие, все возможные меры для обеспечения безопасности жизни наших граждан, проживающих на Украине, для оказания помощи братскому украинскому народу, для достижения стабилизации обстановки, перевода политического кризиса в цивилизованное, правовое русло, чтобы те соглашения, которые были подписаны лидерами оппозиции и президентом Украины, беспрекословно выполнялись».


«Ситуация действительно экстраординарная, она требует решительных действий, решительных мер», - подчеркнула она. Отвечая на вопрос журналистов о том, какие именно меры должны быть предприняты, она отметила: «Возможно, в этой ситуации, отвечая на просьбу правительства Крыма, даже ввести наш ограниченный контингент для того, чтобы обеспечить и безопасность Черноморского флота, и российских граждан, проживающих на территории Крыма». «Решение, конечно, за Президентом нашей страны, за верховным главнокомандующим, но сегодня, учитывая ситуацию, даже такой вариант исключать нельзя», - добавила глава палаты.
Ранее с аналогичным обращением к Владимиру Путину выступила Государственная Дума. «Вызывает глубокую тревогу поступающая информация о попытках проникновения на территорию Автономной Республики Крым незаконных вооруженных формирований, целью которых является дестабилизация работы местных органов власти и общественно-политической обстановки.
По итогам поездок депутатов Государственной Думы, представляющих все фракции, в Автономную Республику Крым констатируем, что ситуация в регионе не только остаётся крайне сложной, но и имеет тенденцию к обострению.
В связи с этим Совет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от имени депутатов Государственной Думы обращается к Вам с призывом оказать содействие в обеспечении мира и спокойствия на территории Крыма, использовать все имеющиеся возможности для защиты населения Автономной Республики Крым», - говорится в документе, размещенном на сайте Госдумы.
Затем Президент России Владимир Путин внёс обращение в Совет Федерации, в котором в частности говорится: «В связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников, личного состава воинского контингента Вооружённых Сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины (Автономная Республика Крым), на основании пункта «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации вношу в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращение об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране».
Документ размещен на сайте Кремля.
Также Владимир Путин подписал распоряжение о назначении статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Григория Карасина своим официальным представителем при рассмотрении этого обращения в Совет Федерации.
В итоге Совет Федерации на заседании в субботу разрешил использование российских вооруженных сил на Украине, в Автономной республике Крым, до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране, сообщает РИА Новости. Сенаторы приняли соответствующее решение единогласно, и оно уже вступило в силу.

Согласие Совета Федерации на использование Вооруженных сил РФ на Украине не означает, что это право будет реализовано быстро, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин. «Ситуация на Украине вызывает не просто беспокойство, а бьет по нерву российского общества и продолжает осложняться. Поэтому согласие, которое получил президент, в буквальном смысле не означает, что это право будет реализовано быстро, но голос регионов услышан», — сказал он. Отвечая на вопрос о возможной численности контингента в Крыму, Карасин ответил: «Об этом речь пока не идет…»
http://ruskline.ru/news_rl/2014/03/01/rossiya_reshila_vvesti_vojska_na_ukrainu/
*

2 марта 2014По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Бараком Обамой.
Подробно обсуждены различные аспекты экстраординарной ситуации на Украине.
В ответ на проявленную Бараком Обамой озабоченность планами возможного использования российских Вооружённых Сил на территории Украины Владимир Путин привлёк внимание к провокационным, преступным действиям ультранационалистических элементов, по сути поощряемых нынешними властями в Киеве.
Президент России акцентировал наличие реальных угроз жизни и здоровью граждан России и многочисленных соотечественников, находящихся на украинской территории.
Владимир Путин подчеркнул, что в случае дальнейшего распространения насилия на восточные регионы Украины и Крым Россия оставляет за собой право защитить свои интересы и проживающее там русскоязычное население.
По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина сПрезидентом Франции Франсуа Олландом.
По просьбе Франсуа Олланда Владимир Путин поделился оценками кризисной ситуации, сложившейся на Украине. Подчеркнул наличие реальных угроз жизни граждан России и наших соотечественников.
Президенты России и Франции обменялись мнениями о путях возможного урегулирования положения на Украине.
Договорились о продолжении контактов.
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Генеральным секретарём ООН Пан Ги Муном, в ходе которого обсуждалась кризисная ситуация на Украине.
Владимир Путин отметил, что в случае эскалации насильственных действий в отношении русскоязычного населения, проживающего в восточных регионах Украины и в Крыму, Россия не сможет остаться в стороне и будет применять необходимые меры в рамках международного права.
С обеих сторон подчёркнута необходимость предотвращения дальнейшего разрастания кризиса на Украине.
http://serfilatov.livejournal.com/1632819.html

*Командующий военно-морскими силами Украины Денис Березовский заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе, что присягает на верность народу Крыма.

«Я, Березовский Денис Валентинович, присягаю на верность крымскому народу и обязуюсь защищать его, как того требует устав», - передают слова Дениса Березовского РИА Новости.
Напомним, что ИТАР-ТАСС сообщил накануне, что контр-адмирал Денис Березовский был назначен руководителем ВМФ 1 марта 2014 года.
http://russian.rt.com/article/23461
*


В целом же, за последнюю неделю основная часть европейских СМИ изменила свою позицию по трём вопросам.
Во-первых, «Вторжение». Если изначально российские действия в Крыму считались явной агрессией, то теперь они описываются в более нейтральном тоне, вплоть до восхищения и одобрения.
Во-вторых, «Крым». Все разговоры об обязательном соблюдении территориальной целостности Украины прекратились, когда первые русские флаги поднялись над «украинскими городами». Теперь стремление «русского полуострова» к автономии считается естественным и демократическим волеизъявлением народа.
В-третьих, «Правый Сектор». Борцы за свободу довольно быстро превратились сначала в маргинальных экстремистов, а потом и вовсе в агрессивных фашистов, мечтающих о крови.
Такой резкий поворот в СМИ говорит об одном: кое-кто принял решение насчет Украины. И это решение было принято отнюдь не на Майдана и даже не в Верховной Раде. Или, проще говоря: реальность развивается в правильном направлении.
P.S. Аналитики предупреждали, что Украина слишком крупное государство для ЕС, и если войдет в него, то только по частям. Над аналитиками смеялись. Теперь газеты Германии, главной страны Евросоюза, пишут, что за евроинтеграцию придется как минимум отдать Крым. И что-то больше никто не смеется.
http://matveychev-oleg.livejournal.com/986531.html

*

На референдум вынесен вопрос: "Автономная Республика Крым имеет государственную самостоятельность и входит в состав Украины на основе договоров и соглашений" (да или нет).

В газете Верховной Рады Крыма "Крымские известия" были даны разъяснения по поводу вопроса: подчеркивалось, что в вопросе нет положений о независимости АРК, выходе АРК из состава Украины, о вхождении АРК в состав другого государства.

http://www.oilru.com/news/399953/

(от мен: при такъв въпрос всеки резултат от референдума ще е полезен). 
*

В телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно ситуации на Украине президент России Владимир Путин назвал меры, предпринимаемые российской стороной, адекватными экстраординарной ситуации.
Кроме того, в разговоре с канцлером ФРГ российский президент подчеркнул, что на Украине сохраняется угроза насильственных действий со стороны ультранационалистических сил, поэтому жизни граждан России и всего русскоязычного населения в стране подвергаются опасности, сообщает Интерфакс со ссылкой на Кремль.
«В связи с высказанной Ангелой Меркель озабоченностью развитием событий в Крыму и на Украине в целом Владимир Путин обратил внимание на неослабевающую угрозу насильственных действий со стороны ультранационалистических сил, подвергающих опасности жизнь и законные интересы российских граждан и всего русскоязычного населения. Подчёркнуто, что меры, предпринимаемые Россией полностью адекватны сложившейся экстраординарной ситуации», - говорится в сообщении Кремля.
Главы России и Германии договорились продолжить проведение консультаций, целью которых является содействие нормализации общественно-политической обстановки на Украине.
http://russian.rt.com/article/23463

*


3 март


... Что будет по итогам с Украиной? Если с олигархами в Киеве удастся справиться (не России, а народу, живущему на территории Украины), то Украина останется единой страной. Она будет построена по федеральному принципу (что будет гарантией того, что Галиция не сможет диктовать свои условия большей части Украины), может быть Крым станет чуть более автономным, чем другие части страны. И только. Но вот если жесткие требования сохранения воровской американской схемы, или монополии одной, причем остро ксенофобской, части страны над остальными, или продолжения либерализации по западным лекалам удастся в Киеве протащить - то тогда страна развалится. 


Схема по которой это произойдет не так уж и важна. Важно то, что Запад нынешнюю Украину защищать не будет. Сразу по нескольким причинам. Прежде всего, сама элита «Западного» проекта после «дела Стросс-Кана» раскололась, и часть ее вполне активно поддерживает усиление русского мира - как инструмент создания евразийского центра силы (валютной зоны между зонами евро и юаня. Затем, опытные западные политики, пусть и ненавидящие Россию, понимают, что лишение ее любых перспектив на будущее неминуемо толкнет ее в объятия Китая (а соответствующие процессы уже активно идут), что, в условиях только начинающегося кризиса может усилить его настолько, что он не проиграет, а выиграет новое «противостояние двух систем». В-третьих, опять-таки, в преддверии серьезного кризиса, Запад не готов сегодня резко обострять обстановку - не тот объект Украина, чтобы ради нее рушить собственную финансовую систему...

http://worldcrisis.ru/crisis/1400390


4 март

Россия в случае введения санкций со стороны сената США будет вынуждена уходить в другие валюты, создавать свою расчетно-платежную систему, заявил во вторник в интервью РИА Новости советник президента РФ Сергей Глазьев. "Мы будем вынуждены уходить в другие валюты, создавать свою расчетно-платежную систему. У нас прекрасные торгово-экономические отношения с нашими партнерами на Востоке и на Юге, и мы найдем способ не только обнулись нашу финансовую зависимость от США, но и выйдем из этих санкций с большой выгодой для себя. Попытка объявить о санкциях против РФ обернется крахом для финансовой системы США, который повлечет прекращение доминирования США в мировой финансовой системе", — сказал Глазьев.

В настоящее время сенат США рассматривает санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Председатель подкомитета по европейским делам в сенате Крис Мерфи заявил журналистам, что сенат может ввести санкции против российских банков, призвать администрацию к заморозке активов российских государственных учреждений и частных инвесторов, а также ввести визовые ограничения для российских граждан.

В Киеве 22 февраля произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота. Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, изменила конституцию, возложила исполнение обязанностей главы государства на спикера Александра Турчинова и назначила президентские выборы на 25 мая. Янукович заявил, что остается законно избранным главой государства. Москва считает, что легитимность решений Верховной рады Украины вызывает сомнения. РФ отмечает, что ее действия на Украине полностью адекватны и легитимны. Премьер Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о содействии в обеспечении мира и спокойствия в Крыму. После этого Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране, верхняя палата единогласно дала на это согласие.

В ночь на вторник постпред РФ при ООН Виталий Чуркин сообщил, что Путин получил от Януковича письменную просьбу использовать российские вооруженные силы для защиты населения Украины и продемонстрировал фотокопию оригинала обращения. Чуркин также отметил, что президент РФ еще не принял решение об использовании ВС России на Украине:
Итак, во-первых, президент России Владимир Путин получил от Виктора Януковича письменную просьбу использовать российские вооруженные силы для защиты населения Украины, об этом заявил в СБ ООН постпред РФ Виталий Чуркин.
«Сегодня я уполномочен сообщить также следующее. Президентом России получено следующее обращение президента Украины Виктора Януковича. Я цитирую. Заявление президента Украины. Как законно избранный президент Украины заявляю: события на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия. Жизнь и безопасность людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляются открытый террор и насилие. Люди преследуются по политическому и языковому признакам. В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать Вооружённые силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года», — приводит выдержку из речи Чуркина РИА «Новости». Членам СБ ООН после этого была продемонстрирована фотокопия оригинала обращения Януковича к Путину.
http://www.odnako.org/blogs/ssha-i-es-prekrashchayut-s-nami-sotrudnichestvo-chto-eto-znachit-prakticheski/

*

В случае введения Соединенными Штатами санкций в отношении российских госструктур Москва будет вынуждена признать невозможность возврата кредитов американским банкам, завил советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

«В случае если санкции будут применены в отношении государственных структур, то мы будем вынуждены фактически признать невозможность возврата тех кредитов, которые были даны российским структурам со стороны банков США. Ведь санкции - обоюдоострое оружие, и если США замораживают наши активы, то, соответственно, пассивы наших организаций в долларах тоже будут заморожены. Это означает, что наши банки и предприятия не будут возвращать американским партнерам займы», - сказал он...

Кроме того, по его словам, если США решат заморозить счета российских предприятий и граждан, Москва будет рекомендовать всем продавать американские казначейские обязательства.

При этом Глазьев отметил, что контакты руководства России с нынешними властями на Украине возможны только в случае возвращения их в правовое русло. «Это нелегитимная власть, она русофобская. Некоторые люди, находящиеся у власти на Украине сегодня и присвоившие себе эту власть силой, находятся в списках террористических организаций. Это преступники», - заявил Глазьев.

«Я не думаю, что возможны какие-либо серьезные взаимоотношения с преступниками, кроме как переговоры по возвращению в правовое русло, восстановлению законности и выполнению тех обязательств, которые Яценюк, Кличко и Тягнибок вместе с европейскими министрами взяли на себя. Если они вернутся в легитимное поле, тогда возможны какие-то с ними консультации на предмет восстановления законной власти. А если власть будет оставаться преступной, то, я думаю, народ Украины с этой властью очень быстро разберется», - сказал он.

По словам Глазьева, нынешние шаги России по отношению к Украине - это защита интересов не только российских граждан, но и прежде всего граждан Украины.

http://politikus.ru/v-rossii/14099-sovetnik-putina-rf-v-sluchae-sankciy-protiv-nee-otkazhetsya-ot-dollara.html

*

... Сейчас весь мир уже знал, что слухи о развале наших ВС «несколько преувеличены». Знал, что полная и окончательная потеря Украины для России может стать началом развала собственной российской государственности. Знал, что мы воспримем это именно так. Знал, но в своем безумии полагал, что Россия будет придерживаться тех правил Игры, которые он навязывал ей два последних десятилетия. А как могло быть иначе? Россия давно часть мировой экономической и финансовой системы, контролируемой Западом. Знал, что очень большие российские деньги находятся в западных банках. Причем, не только государственные, но и частные деньги многих людей в российской власти и крупном бизнесе. А потому не верил, что Россия окажется способной на какие-то реальные шаги по противодействию. Напротив, весь мир был искренне убежден, что, воспользовавшись моментом, он уже поставил России мат в два хода.

Знал, был уверен, но проиграл. Россия оказалась способной и готовой пойти на любые жертвы, чтобы отстоять саму себя и свое право быть самостоятельной мировой державой. И именно это и вернуло ей де-факто этот высокий статус.

http://chipstone.livejournal.com/1183060.html


*

О развитии событий на Украине и около нее корреспондент «ВМ» побеседовал с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко

— Россия фактически заявила о готовности ввести на территорию Украины свои войска. Может, это слишком резкий шаг?

— Нелегитимные органы власти в Киеве получили четкий сигнал, что если они перейдут красную черту, если направят вооруженные формирования на зачистку Крыма, Востока Украины, что приведет к массовым жертвам и началу гражданской войны, то Россия введет в действие свой военный потенциал. Такое предупреждение фактически прозвучало. Красная черта прочерчена.

— Но ведь Киев объявил мобилизацию в стране.

— Не рискуют пока киевские правители посылать отряды на Юго-Восток и Крым. Достигнуто пускай шаткое, но равновесие. У Путина полностью развязаны руки, чтобы начать действовать, если на Украине начнется массовое кровопролитие.

Стратегическая инициатива полностью перешла в руки России. Крым и Юго-Восток Украины теперь освобождены от психологического давления и угроз применения военной силы. Очевидно, что Киев не сможет сейчас развязать бойню, потому что последует ответный ход.

— Как повлияют на ситуацию готовящиеся сейчас экстренные заседания руководящих органов Евросоюза и НАТО?

— Совершено очевидно, что Евросоюз Украину не примет в свои члены, потому что прокормить 45 миллионов голодных ртов евробюджет просто не сможет. Это все может быть только словесное «бла-бла-бла» в поддержку Украины. Что касается совета НАТО, то будут высказаны слова обеспокоенности, какие-то угрозы в адрес России. Все это будет на уровне слов.

— Некоторые специалисты в стане «евромайдановцев» говорят о том, что НАТО может ввести войска в Украину для их поддержки.

— Ничего этого не будет, потому что НАТО здраво оценивает ситуацию. Украина не член Альянса. По этому поводу для военного вмешательства, тем более для боевых действий с Россией у них нет никаких оснований. Россия – ядерная держава, а в НАТО не идиоты. Там прекрасно понимают, чем обернется такая война, поэтому ее никто не хочет. Будут, конечно, «журить» Россию, будут истерические, возможно, заявления, особенно со стороны стран Прибалтики, Польши, но никаких практических шагов НАТО не предпримет.

http://i-korotchenko.livejournal.com/836265.html

*


The oil-i-garchy wants to get a hold of the natural gas (the world’s largest supply) that sits on Russian territory.  It also wants full control of the Arctic region now that climate change will make it possible to drill for oil there.  Russia has a huge northern coastal border with the Arctic and thus stands in the way of western oil control.
Already the war drums are sounding after Russia moved more troops into Crimea to protect its Navy base and the large pro-Russian population in the region.

Writing yesterday in Foreign Policy Admiral James Stavridis (Ret) called for NATO to immediately increase” all intelligence-gathering functions through satellite, Predator unmanned vehicles, and especially cyber” and to sail “NATO maritime forces into the Black Sea and setting up contingency plans for their use.”  This is full-blown war talk – with Russia. Admiral Stavridis was Supreme Allied Commander at NATO from 2009 to 2013. He is currently dean of the Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University.
If Stavridis is saying these things you can just imagine what plans are underway inside the Pentagon and at NATO HQ in Europe.
The Russians know that they are being set up.  Reporting for Asia Times, Pepe Escobar wrote,
” Even before neo-con Victoria ‘fuck the EU’ Nuland’s intercept, [Russian intelligence] had already identified the wider mechanics of the CIA-style coup – including Turkish intelligence financing Tatars in Crimea… And what will the Tatars in Crimea do? Stage a jihad? Wait: the “West” will surely try to FINANCE THIS JIHAD.”
It’s Syria all over again, this time right on the Russian border.
Except this time the US-NATO are messing with a country that has the capability to fight back.  This is how world wars get started.  The Russians are not going to idly sit by and watch US-NATO set up a right-wing fascist state right on their border.  Hitler tried that during WW II and at least 20 million died defending the Soviet Union.  Ever since then the Russian people have been ‘sensitive’ about defending their immediate borders. 
The decision adopted on March 1, by the Federation Council, upper house of the Russian parliament, which allows Putin to send troops to Crimea, an autonomy within neighboring Ukraine, aims to protect life and security, Irina Yarovaya, chair of the Security and Anti-Corruption Committee in the State Duma (lower house of parliament), said.
“Terrorism is the most dangerous crime around the world. But it is fascism and terrorism that have proclaimed their power in Ukraine and pose a real threat to the life and security of Russian citizens living in Ukraine and undoubtedly to the brotherly people of Ukraine,” she said.
“We have repeatedly warned the international community and the US against interfering in the internal affairs of Ukraine,” she said, adding “some European and US politicians bear direct responsibility for the crisis in Ukraine, for the bloodshed and for the coup.”
She believes that Obama’s latest statement on Russia “has fully exposed the US policy of brutal interference in the sovereign rights of other countries and aggressive imposition of its interests.”
Of course the Obama administration is saying that Russia is violating international law by moving more troops into Crimea.  Obama is threatening Russia with “severe consequences”.  And now you can be sure that NATO is indeed preparing ‘contingency plans’.
The open question is how will the American people react to all of this.  They rightly opposed Obama’s desired cruise missile attack on Syria.  Will they be as wise about planting the cancerous NATO flag on Crimean soil?
Clearly Putin and Russia have been thoroughly demonized in the passive minds of most American citizens.  But will they shake the cobwebs from their brains and see the absurdity and sheer recklessness of US-NATO saber rattling on the doorstep of Mother Russia?
Now is the time for all peaceful people to speak out.  Before the real shooting starts.


 http://www.globalresearch.ca/inside-the-pentagon-preparing-for-war-with-russia/5371673

*

Главнокомандващият Обединените сили на НАТО в Европа американски генерал Филип Брийдлав каза, че положението по границата между Русия и Украйна е все още тревожно.
Според него, Русия разполага с всички военни ресурси, необходими за нахлуване в страната, и за целта ще й потрябват от 3 до 5 дни.

http://bulgarian.ruvr.ru/news/2014_04_02/NATO-na-Rusija-j-stigat-maksimum-5-dni-za-prevzemaneto-na-Ukrajna-3708/