неделя, 28 април 2013 г.

Вход Господен в ИерусалимА Иисус им отговори:
- Да! Нима никога не сте чели: "из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала"?

Матей, 21:16
Пс. 8:3